【EKDV-544】大热情番外篇 持田栞里作品新番车牌

【EKDV-544】大热情番外篇 持田栞里作品新番车牌

 乃医者畏其猛烈,炙者犹不敢用,则生者无论矣。 ”时有同县医友李××在座,亦为诊其脉,疑而问曰∶“凡胃气不降之病,其脉之现象恒弦长有力。

则肝气可挟所寄之相火上逆,肾气可挟副肾脏之冲气上逆。 丙寅季春,愚自沧州移居天津。

其热降序,药剂亦宜随之降序,迨服至其热全消停服。 白昼咳嗽不甚剧,夜则咳嗽不能安枕。

每服一次,调入生鸡子黄一枚。如伤寒温病之白虎汤证,其脉皆洪大有力也,若不实时投以白虎汤,脉洪大有力之极,又可渐变为细小无力,此乃由心机亢进而转为心脏麻痹。

而津沽药局中竟将石脂为细末,水和为泥,捏作小饼,以煤火,即与宜兴壶瓦无异,若为末服之,其伤人脾胃也必矣。与通脉四逆汤,乌附子八钱;渐增至四两。

 其毒热炽盛,盘踞阳明之府,若火之燎原,必重用生石膏清之,乃可缓其毒热之势。 阿斯匹林又善愈关节疼痛也。

Leave a Reply